Gasprotopp22011

Startside | Om Gaspro | Hva er LPG | Konvertering |Linker | Fyllestasjoner | Kontakt |

navTitle titleBarWhite
homeNormal


I Norge er LPG bedre kjent som propan
, et biprodukt når råolje eller naturgass raffineres til petroleums- produkter som smøremidler, fyringsolje, diesel, parafin bensin, nafta osv.

Det brennes millioner av tonn LPG i Nordsjøen og Midt-Østen hvert år. Mengden som brennes vil gi nok
energi til 70 millioner biler som kjører 30 000km. hvert år.

Propan brukes industrielt, til fyring, matlaging, camping og ikke minst som drivstoff i biler.

Verden over går det over 9 mill. biler på gass. I Nederland går over 400.000 og i Italia 1,1 mill biler på propan. Mange land som Frankrike, Tyskland, Tyrkia, Polen, Taiwan, Thailand, men også USA, Australia
og Canada, har satt i gang store ombygginger. (tall fra 2004).

I Storbritannia har myndighetene startet et prosjekt "Powershift" og siden starten ifjor er det i UK installert 600 nye fyllestasjoner for gass og for tiden går det ca. 50.000 biler på gass. Rolls Roys-ene i Buckingham Palace er nå også bygget om til gass!


LPG i biler
Propan har en rekke egenskaper som gjør gassen mest egnet som alternativ til bensindrift:

Energiinnholdet er tilnærmet lik bensinens i temperatur +25 gr. C.

Lavt trykk (6 bar) gir enkel og sikker oppbevaring, fylling og infrastruktur.

Propan er meget ren, og forurenser motoren og motoroljen minimalt.

Med sitt oktantall på 110 kan propan benyttes i høykomprimerte dvs. høyeffektive motorer.

Renheten gir mindre skadelige avgasser enn bensin. Det gjelder særlig CO2, men også HC, NOx og CO

Utstyr og montering av det som kreves for å konvertere en bilmotor fra bensin til LPG er enkel og rimelig
 

aboutNormal
servicesNormal
priceNormal
contactNormal
featured

Forkortelsen LPG (propan) står for Liquefied Petroleum Gas og betyr gass som er flytende under trykk.

Propan er ikke giftig som bensin og diesel
Les mer!

featured2

De fleste biler med bensinmotor kan bygges om, både
nye og eldre.

Størst økonomisk gevinst er det selv-følgelig med en bil som enten har et høyt forbruk og/eller lang årlig kjørelengde.

For de som er miljø-bevisst vil terskelen for å invistere i en
ombygging selv-følgelig ligge lavere.
Les mer!

item3
item3

Mer om de helsemessige aspektene kan du lese om hos Norges Astma og allergiforbund.

Hvor kan jeg fylle

item3
item3
item6
Sagt og skrevet om LPG
Omkring
GAS3200
item6a
featured featured2